Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over drie groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

363 items gevonden Er worden 363 items getoond op pagina 6 van de 15 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Gent in Cijfers 2018: omgevingsanalyse
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Andere
Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG)
2018
Nationaliteit
Gezondheid
Cijfers diversiteit Vlaams overheidspersoneel
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Andere
Leven als transgender persoon in België - Tien jaar later
2018
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Genderexpressie
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Justitie en politie
Andere
Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey)
2018
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Justitie en politie
Andere
Diversiteitsbarometer Onderwijs
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Onderwijs
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming - Data online
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Huishoudbudgetonderzoek
2018
Andere
EU SILC- EU-Statistics on Income and Living Conditions - Online data Eurostat
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Huisvesting
Andere
Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen (SCV-survey)
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Seksuele geaardheid
Andere
European Social Survey
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Andere
JOP-(school)monitor
2018
Nationaliteit
Huidskleur
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Andere
L’ inégalité scolaire ultime vestige de la Belgique unitaire ? Une analyse statistique des causes de l’inégalité scolaire dans l’enseignement flamand et francophone belge, à partir des données de l’enquête PISA 2018
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Sciensano: Gezondheidsenquête
2018
Nationaliteit
Gezondheid
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Verslag 2018 - Immigranten geboren buiten de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Analyse van de transpositie van het concept van intersectionaliteit in het kader van de hervorming van de instrumenten ter bevordering van diversiteit en bestrijding van discriminatie.
2018
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
‘Je weet nooit met mensen zoals jij’: Politiebeleid ter preventie van etnisch profileren in België
2018
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Justitie en politie
Politiegeweld tegen vluchtelingen en migranten onderweg in België: een kwantitatief en kwalitatief onderzoek
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Justitie en politie
Rapport annuel Cathobel 2021
2020
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
Andere
Samenleven in diversiteit - kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van vluchtelingen
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Huisvesting
Andere
Transgendersekswerkers en hormoongebruik - onderzoeksrapport
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Genderexpressie
Gezondheid
The Resilience of Students with an Immigrant Background. Factors that shape well-being
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Andere
PIRLS Vlaanderen
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
De arbeidsmarktintegratie van asielzoekers in Vlaanderen (Werkrapport 2018 nr.2)
2018
Nationaliteit
Werk