Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over drie groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

363 items gevonden Er worden 363 items getoond op pagina 7 van de 15 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Het CLB in cijfers
2018
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Onderwijs
Gezondheid
Andere
Alternatief rapport van de kinderen in België aan het Comité voor de Rechten van het Kind
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
VOKA paper: Migratie en integratie. Remedie voor een krappe arbeidsmarkt
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede - Sterk netwerk bevordert levenskwaliteit en komt opvoeding ten goede
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
Sectorstudie circulaire economie. Impact van de circulaire economie in Vlaanderen op de sociale economie en de tewerkstelling van kansengroepen
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Religieuze betrokkenheid en leefvormen in het Vlaamse gewest en in Europa
2018
Geloof / levensbeschouwing
Andere
Geweld, gemeld en geteld: scholenonderzoek 2018. Aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren
2018
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
Andere
Beleidsevaluatie: Gelijkekansen- en Diversiteitsbeleid Vlaamse overheid Jaarverslag 2018
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt in Antwerpen
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Huisvesting
Onderwijs voor vluchtelingen: warm onthaal, vlotte leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief. Verslag van een strategische verkenning
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Andere
Discrimination and hate crime against Jews in EU Member States: experiences and perceptions of antisemitism
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Andere
PIRLS FWB
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Geweld tegen holebi’s en transgenders
2018
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Gezondheid
Wat weten we (niet) over informele zorg in Vlaanderen? Voorstel voor het dichten van de cijfer- en kennislacunes
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Gezondheid
Universiteit Antwerpen: Diversiteitsactieplan
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Perils of perception
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Andere
Arbeidsmarktmonitor: Podiumkunsten 2017
2017
Nationaliteit
Werk
Onderwijs
Gemeente- en stadsmonitor Vlaanderen
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Huisvesting
Andere
Gezondheidsmonitor Antwerpen
2017
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Gezondheid
Huisvesting
Andere
Vlaamse Armoedemonitor
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Rapport 2021
2021
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Zwanger aan het werk. De ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en zelfstandige onderneemsters in België
2017
Nationaliteit
Werk
European Values Study (EVS)
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Andere
EU MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Main results
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Justitie en politie
Andere
EU-MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey Muslims - Selected findings
2017
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Justitie en politie