Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In deze data hub kan je zoeken naar bestaande bronnen van data over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe databron melden?
Een opmerking over één van de databronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Trefwoorden ingeven

527 databronnen gevonden Er worden 527 databronnen getoond op pagina 8 van de 22 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Wettelijke redenen voor verblijf van buitenlandse immigranten. Een analyse voor de periode 2010-2015
2016
Nationaliteit
Ander domein
Statistiek Vlaanderen: SCV-survey meet voor het eerst de houding tegenover transgenders
2016
Genderidentiteit
Ander domein
(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Un sondage ORELA/IPSOS/Le Soir/RTBF : « Les Belges francophones et la religion »
2016
Geloof / levensbeschouwing
Handicap
Gezondheidstoestand
Ander domein
20 procent bevolking wil geen schoonkind met andere huidskleur
2016
Huidskleur
Ander domein
Facts and Figures: Religie bij Vlaamse Jongeren
2015
Geloof / levensbeschouwing
Demografische gegevens (geen domein)
Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers
2015
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Structurele discriminatie binnen huisvesting, het onderwijs en de arbeidsmarkt in Gent: ongelijkheid is een feit.
2015
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Herkomstmonitor 2015. Arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst op basis van administratieve gegevens
2015
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Enquête sur la Qualité de l’Habitat en Wallonie: L'isolation thermique des logements en Wallonie
2015
Nationaliteit
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2015)
2015
Nationaliteit
Werk
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Spreekbuis van hun gemeenschap? Een onderzoek naar de thema’s waarin politici uit etnisch-culturele minderheidsgroepen op de Vlaamse televisiejournaals aan bod komen
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Media
Worden we overspoeld door immigratie(nieuws)? Een onderzoek naar de berichtgeving over immigratie in de Vlaamse televisiejournaals
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Media
Ander domein
Dienstencheques: subsidiëren om te discrimineren?
2015
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Vakantie mogelijk maken voor iedere Vlaming. Een participatief onderzoek van Steunpunt Vakantieparticipatie
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
Ander domein
Speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel: een onderzoek bij kinderen, begeleiding en verantwoordelijken
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Ander domein
ONE: Rapport de la Banque de Données Médico-Sociales. Numéro 1 : Regard sur le Brabant Wallon
2015
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
ONE: Rapport de la Banque de Données Médico-Sociales 2015
2015
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Oncologische zorgverleners in multicultureel Vlaanderen: ervaringen, perceptie en attitude van zorgverleners: bevindingen met aanbevelingen voor de oncologische zorg
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Rapport: Woonsituatie van personen met een migratieachtergrond in Vlaanderen
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Huisvesting en woonsituatie
Participatiesurvey 2022
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Media
Ander domein
Binnenlandse uitwijking uit Brussel wordt kleurrijker
2015
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Demografische gegevens (geen domein)
Bijna 1 op 5 Vlamingen is van buitenlandse herkomst
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Demografische gegevens (geen domein)
Onderzoek naar intrafamilaal geweld en partnergeweld op basis van de gezondheidsenquête 2013
2015
Nationaliteit
Gezondheidstoestand
Ander domein
Gezinnen in transitie - De invloed van een transgender ouder op het algemeen welzijn van het kind
2015
Genderidentiteit
Genderexpressie
Gezondheid en welzijn
Ander domein