Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In deze data hub kan je zoeken naar bestaande bronnen van data over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe databron melden?
Een opmerking over één van de databronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Trefwoorden ingeven

527 databronnen gevonden Er worden 527 databronnen getoond op pagina 5 van de 22 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
PISA Deutschsprachigen Gemeinschaft 2022
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Gent in Cijfers 2018: omgevingsanalyse
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Cijfers diversiteit Vlaams overheidspersoneel
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Leven als transgender persoon in België - Tien jaar later
2018
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey)
2022
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Diversiteitsbarometer Onderwijs
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Handicap
Onderwijs
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming - Data online
2021
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Huishoudbudgetonderzoek
2023
Armoede en levensstandaard
EU SILC- EU-Statistics on Income and Living Conditions - Online data Eurostat
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Huisvesting en woonsituatie
European Social Survey
2021
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Ander domein
JOP-(school)monitor
2018
Nationaliteit
Huidskleur
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Media
Ander domein
Sociale ongelijkheid in ons onderwijs, ultiem overblijfsel van het unitaire België
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Ander domein
Sciensano: Gezondheidsenquête 2018
2018
Nationaliteit
Gezondheid en welzijn
Immigranten geboren buiten de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Analyse van de transpositie van het concept van intersectionaliteit in het kader van de hervorming van de instrumenten ter bevordering van diversiteit en bestrijding van discriminatie.
2018
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Armoede en levensstandaard
‘Je weet nooit met mensen zoals jij’: Politiebeleid ter preventie van etnisch profileren in België
2018
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Justitie en politie
Politiegeweld tegen vluchtelingen en migranten onderweg in België: een kwantitatief en kwalitatief onderzoek
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Justitie en politie
Rapport annuel Cathobel 2023
2022
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
Demografische gegevens (geen domein)
Samenleven in diversiteit - kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van vluchtelingen
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Transgender sekswerkers en hormoongebruik - onderzoeksrapport
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
The Resilience of Students with an Immigrant Background. Factors that shape well-being
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Ander domein
PIRLS Vlaanderen 2021
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
De arbeidsmarktintegratie van asielzoekers in Vlaanderen (Werkrapport 2018 nr.2)
2018
Nationaliteit
Werk
Ander domein
Het CLB in cijfers
2022
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Ander domein