Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over drie groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

363 items gevonden Er worden 363 items getoond op pagina 4 van de 15 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Steunpunt Werk en VDAB: Vlaanderen binnen Europa
2019
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Profiel en traject van de werkzoekenden in het Brussels Hoofdstekelijk Gewest. Monitoring volgens origine.
2019
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - Statistieken
2019
Nationaliteit
Huisvesting
Transgender personen in België. Gegevens uit het Rijksregister
2019
Nationaliteit
Genderidentiteit
Andere
Socio-economische Monitoring 2019: arbeidsmarkt en origine
2019
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Cijferverslag Unia
2019
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Werk
Onderwijs
Huisvesting
Justitie en politie
Media
Andere
EU - MIDIS - Second European Union Minoritiesand Discrimination SurveyMigrant women –selected findings
2019
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Andere
Working paper 6-19 Versnellen de maatregelen die een eerste werkervaring mogelijk maken de uitstroom van werkloosheid naar werk? Een analyse van drie maatregelen in het Brussels Gewest.
2019
Nationaliteit
Werk
Demografische vooruitzichten 2018-2070 - Bevolking en huishoudens
2019
Nationaliteit
Andere
Working papers 7-19: A comparative analysis of deprivation among the elderly in Belgium
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
School, kennis, klimaat - Enquête over de kennis en de bewustwording van leerlingen op het einde van het secundair onderwijsmet betrekking tot de klimaatontregeling
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad: Welzijnsbarometer 2019
2019
Nationaliteit
Werk
Evolution des adoptions encadrées par un organisme agréé par la Communauté française selon le pays d'origine de l'enfant de 2003 à 2019
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
Chiffres clés FWB: Nombre d'enfants adoptés par pays d'origine
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2019: slagkracht voor slachtoffers
2019
Nationaliteit
Andere
Schatting van de prevalentie van in België wonende vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, 2018.
2019
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Gezondheid
Andere
TIMSS Vlaanderen
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Ondernemerschap en diversiteit - Een studie naar de herkomst van de zelfstandige in België
2019
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport. Een verkennende analyse van de Vlaamse context
2019
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Andere
Sociale ongelijkheden in gezondheid bij kinderen en jongeren
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Gezondheid
Statistieken: Personeel betaald door de FOD Justitie als bedienaar of afgevaardigde
2019
Geloof / levensbeschouwing
Andere
Verslag over het antisemitisme in België - Jaar 2020
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Andere
Berichten in het grensgebied tussen opinie en haat: een analyse van de communicatie van Vlaamse politieke accounts op sociale media
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Media
Lumi Jaarverslag 2019
2019
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Genderexpressie
Gezondheid
Andere
SV-Rapport 'Kinderwens in Vlaanderen'
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere