Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over drie groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

363 items gevonden Er worden 363 items getoond op pagina 3 van de 15 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Lange wachtlijsten voor transgenderzorg
2020
Genderidentiteit
Gezondheid
Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Andere
De economische impact van immigratie in België
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en migratieachtergrond. Updates 2017-2018
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Oversterfte door COVID-19 bij leden SocMut
2020
Nationaliteit
Gezondheid
PEP! Jaarrapport 2019-2020
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Touristenbevraging 2020: De resultaten
2020
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Justitie en politie
Media
Andere
Actiegericht onderzoek rond doorstroom naar betaalde arbeid van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen: evidentie en aanbevelingen op basis van de gezinsenquête 2016
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Andere
Trends in onderwijsongelijkheden op lange termijn in Vlaanderen. Vroegtijdig schoolverlaten, toegang tot het hoger onderwijs en arbeidsinkomen op 25 jaar
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Verdiepende analyse van de rol van onderwijsprestaties en achtergrondkenmerken voor keuzeverschillen in de overgang van de tweede naar de derde graad
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
"Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet": Gender- en seksuele identiteit in het jeugdwerk
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Genderexpressie
Andere
Departement Onderwijs en Vorming: Onderwijsstatistieken
2021
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Vrouwen en mannen in België: Genderstatistieken en -indicatoren - Migratie
2020
Nationaliteit
Andere
Rondtrekkende woonwagenbewoners - een overzicht van de leefomstandigheden van rondtrekkende woonwagenbewoners en bestaande initiatieven ter ondersteuning
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Justitie en politie
Statbel: Bevolkingscijfers: Nationaliteitswijzigingen
2020
Nationaliteit
Andere
Rapport 'Verhuistrajecten van internationale immigranten na aankomst in België'
2020
Nationaliteit
Andere
Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale: Baromètre de l'action sociale
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Onderwijs
Huisvesting
Andere
Evalution du plan de cohésion sociale 2014-2019+G219
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Andere
FWB/ETNIC: Les Indicateurs de l'enseignement 2020
2020
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
Rapport ORELA 2019: les religions et la laïcité en Belgique
2020
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
Media
Andere
Adviesnota: het meten van genderidentiteit in kwantitief onderzoek
2020
Genderidentiteit
Andere
Sloten en sleutels : Slachtoffers van haatmisdrijven en haatincidenten over wat helpt na de haat
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Justitie en politie
Andere
Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving
2020
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Justitie en politie
New Samusocial: Activiteitenverslag 2019
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Huisvesting
Andere