Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In deze data hub kan je zoeken naar bestaande bronnen van data over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe databron melden?
Een opmerking over één van de databronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Trefwoorden ingeven

527 databronnen gevonden Er worden 527 databronnen getoond op pagina 3 van de 22 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale: Baromètre de l'action sociale
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Onderwijs
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Evalution du plan de cohésion sociale 2014-2019+G219
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
FWB/ETNIC: Les Indicateurs de l'enseignement 2022
2022
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
Rapport ORELA 2020: les religions et la laïcité en Belgique
2020
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
Media
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Sloten en sleutels : Slachtoffers van haatmisdrijven en haatincidenten over wat helpt na de haat
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Justitie en politie
Ander domein
Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving
2020
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Justitie en politie
New Samusocial: Activiteitenverslag 2022
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Steunpunt Werk en VDAB: Vlaanderen binnen Europa
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Profiel en traject van de werkzoekenden in het Brussels Hoofdstekelijk Gewest. Monitoring volgens origine.
2019
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Transgender personen in België. Gegevens uit het Rijksregister
2023
Nationaliteit
Genderidentiteit
Socio-economische Monitoring 2022: arbeidsmarkt en origine
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
EU - MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey Migrant women – selected findings
2019
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Ander domein
Working paper 6-19 Versnellen de maatregelen die een eerste werkervaring mogelijk maken de uitstroom van werkloosheid naar werk? Een analyse van drie maatregelen in het Brussels Gewest.
2019
Nationaliteit
Werk
Demografische vooruitzichten 2018-2070 - Bevolking en huishoudens
2019
Nationaliteit
Ander domein
Working papers 7-19: A comparative analysis of deprivation among the elderly in Belgium
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheidstoestand
Armoede en levensstandaard
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad: Welzijnsbarometer 2021
2019
Nationaliteit
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Evolution des adoptions encadrées par un organisme agréé par la Communauté française selon le pays d'origine de l'enfant de 2003 à 2019
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Chiffres clés FWB: Nombre d'enfants adoptés par pays d'origine
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2023: Een keten van verantwoordelijkheden
2019
Nationaliteit
Ander domein
Schatting van de prevalentie van in België wonende vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, 2018.
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) Vlaanderen
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Ondernemerschap en diversiteit - Een studie naar de herkomst van de zelfstandige in België
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport. Een verkennende analyse van de Vlaamse context
2019
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Ander domein
Sociale ongelijkheden in gezondheid bij kinderen en jongeren
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Statistieken: Personeel betaald door de FOD Justitie als bedienaar of afgevaardigde
2023
Geloof / levensbeschouwing
Demografische gegevens (geen domein)