Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In deze data hub kan je zoeken naar bestaande bronnen van data over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe databron melden?
Een opmerking over één van de databronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Trefwoorden ingeven

527 databronnen gevonden Er worden 527 databronnen getoond op pagina 2 van de 22 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Dynamiques régionales n°9 - Recruter, rémunérer : Quels impacts sur la productivité, les salaires et les profits ?
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Chiffres clés FWB: Nombre de places occupées par des MENA en fonction de leur pays d'origine au 1er mars 2020
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Jaarverslag Migratie 2023 in katernen
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Myriatics 13: Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in 2019
2021
Nationaliteit
Justitie en politie
Ander domein
Actiris - View.Brussels: Gegevensportaal, basisstatistieken en detailtabellen werkloosheid
2023
Nationaliteit
Werk
Rapport Police Watch: Juin 2020 - Abus policiers et confinement
2020
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Justitie en politie
Bevolking: verdeling van de Brusselse bevolking naargelang van hun huidige nationaliteit en hun nationaliteit bij de geboorte.
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Demografische gegevens (geen domein)
Roma and Travellers in six countries
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Diversiteit aan KU Leuven
2020
Nationaliteit
Handicap
Werk
Onderwijs
EU-LGBTI II : A long way to go for LGBTI equality (EU LGBT Survey)
2020
Nationaliteit
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse Universiteiten
2023
Nationaliteit
Onderwijs
Legal gender recognition in the EU. The journeys of trans people towards full equality
2020
Nationaliteit
Genderidentiteit
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
De economische impact van immigratie in België
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en migratieachtergrond. Updates 2017-2018
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Oversterfte door COVID-19 bij leden SocMut
2020
Nationaliteit
Gezondheid en welzijn
PEP! Jaarrapport 2019-2020
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen: evidentie en aanbevelingen op basis van de gezinsenquête 2016
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Trends in onderwijsongelijkheden op lange termijn in Vlaanderen. Vroegtijdig schoolverlaten, toegang tot het hoger onderwijs en arbeidsinkomen op 25 jaar
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Verdiepende analyse van de rol van onderwijsprestaties en achtergrondkenmerken voor keuzeverschillen in de overgang van de tweede naar de derde graad
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
"Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet": Gender- en seksuele identiteit in het jeugdwerk
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Ander domein
Departement Onderwijs en Vorming: Onderwijsstatistieken
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Vrouwen en mannen in België: Genderstatistieken en -indicatoren - Migratie
2020
Nationaliteit
Werk
Armoede en levensstandaard
Ander domein
Rondtrekkende woonwagenbewoners - een overzicht van de leefomstandigheden van rondtrekkende woonwagenbewoners en bestaande initiatieven ter ondersteuning
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Statbel: Bevolkingscijfers: Nationaliteitswijzigingen
2020
Nationaliteit
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Rapport 'Verhuistrajecten van internationale immigranten na aankomst in België'
2020
Nationaliteit
Ander domein