Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over drie groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

363 items gevonden Er worden 363 items getoond op pagina 2 van de 15 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM)
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Huisvesting
Andere
POD Maatschappelijke Integratie (POD MI): Bulletin - Februari 2020
2020
Nationaliteit
Andere
POD Maatschappelijke Integratie (POD MI): Armoedebarometer
2020
Nationaliteit
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Andere
DataLab - Verzorgend personeel
2020
Nationaliteit
Werk
Gezondheid
Jaarverslag 2019 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
2020
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Justitie en politie
Media
Andere
LFS - Labour Force Survey - Online data Eurostat
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Werkgelegenheidsgraad - LFS - EU2020 indicatoren
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
LFS - Werkgelegenheid en werkloosheid - Online data Statbel
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
ICT-gebruik in huishoudens
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Media
Wie heeft tijdelijk werk? Een studie naar het profiel en de evolutie van loontrekkenden met tijdelijk werk (1999-2018)
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Aanvullende indicatoren naast het bbp
2020
Nationaliteit
Werk
Federaal Planbureau: Indicatoren van duurzame ontwikkeling: www.indicators.be
2020
Nationaliteit
Werk
CCIB - Rapport Chiffres 2020
2021
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Justitie en politie
Media
Andere
Dynamiques régionales n°9 - Recruter, rémunérer : Quels impacts sur la productivité, les salaires et les profits ?
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Chiffres clés FWB: Nombre de places occupées par des MENA en fonction de leur pays d'origine au 1er mars 2020
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
Jaarverslag Migratie 2020 in katernen
2020
Nationaliteit
Werk
Andere
Myriatics 11: Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in 2018
2020
Nationaliteit
Justitie en politie
Andere
Actiris - View.Brussels: Gegevensportaal, basisstatistieken en detailtabellen
2020
Nationaliteit
Werk
Rapport Police Watch: Juin 2020 - Abus policiers et confinement
2020
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Justitie en politie
Bevolking: verdeling van de Brusselse bevolking naargelang van hun huidige nationaliteit en hun nationaliteit bij de geboorte.
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
Roma and Travellers in six countries
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Justitie en politie
Andere
Diversiteit aan KU Leuven
2020
Onderwijs
EU-LGBTI II : A long way to go for LGBTI equality (EU LGBT Survey)
2020
Seksuele geaardheid
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Andere
Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse Universiteiten
2020
Nationaliteit
Onderwijs
Legal gender recognition in the EU. The journeys of trans people towards full equality
2020
Genderidentiteit
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Andere