Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

527 databronnen gevonden Er worden 527 databronnen getoond op pagina 7 van de 22 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Intersekse/DSD in Vlaanderen. Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de zorg- en sociale situatie van personen en ouders van kinderen met intersekse/DSD in Vlaanderen.
2017
Genderidentiteit
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Media
Ander domein
Noden en wensen van transpersonen ten aanzien van de stad Gent - een behoefteanalyse
2017
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Ander domein
Vlaamse LGBT+ schoolklimaat enquête - Scholierenenquête 2022
2023
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Onderwijs
De onderwijsdeelname van kinderen van woonwagenbewoners in België: bevraging en aanbevelingen
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Huisvesting en woonsituatie
Rapport de la Banque de Données Médico-Sociales. Numéro 2 : Regard sur le Hainaut
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheid en welzijn
Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Huishoudens van ouderen. Verschillen naar herkomst
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Huisvesting en woonsituatie
20 jaar peilen in Vlaanderen! De survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’
2017
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Ander domein
Veldonderzoek naar gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, in de context van overheidsopdrachten door de lokale overheid
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Gent: Praktijktesten op de private huurmarkt
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Protecting migrant workers from exploitation in the EU- workers’ perspectives: Country report Belgium
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Generation What?: Etnisch vooroordeel
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Ander domein
Ervaren discriminatie bij Vlaamse jongeren: een situatieschets - Ad hoc onderzoeksnota
2016
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Handicap
Ander domein
Beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen
2016
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Vlaanderen binnen Europa. Een gekleurde blik op de arbeidsmarkt
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Europese enquêtes over de kwaliteit van het bestaan (EQLS)
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Vlaamse Overheid: Gezinsenquête
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
EU-MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Tool data visualisation
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Observatorium voor gezondheid en welzijn Brussel: Zoom op de gemeenten
2016
Nationaliteit
Gezondheidstoestand
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Gesloten centra voor vreemdelingen in België: een stand van zaken
2016
Nationaliteit
Ander domein
Homofobie in België anno 2016: onderzoeksrapport
2016
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Ander domein
Groot rapport: De weg naar kwaliteitsvol werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer: een participatief belevingsonderzoek
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Handicap
Werk
Loont passie? Een onderzoek naar de sociaaleconomische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen
2016
Nationaliteit
Werk
In cijfers gevat: jeugd(werk) in de stad. (on)opvallend dichtbij.
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Ander domein
Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest. Brussels armoederapport 2016
2016
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein