Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

527 databronnen gevonden Er worden 527 databronnen getoond op pagina 6 van de 22 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Alternatief rapport van de kinderen in België aan het Comité voor de Rechten van het Kind
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede - Een overzicht van werkmodellen en een sterkte-zwakteanalyse door ervarings - en praktijkdeskundigen
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Armoede en levensstandaard
Religieuze betrokkenheid en leefvormen in het Vlaamse gewest en in Europa
2018
Geloof / levensbeschouwing
Ander domein
Geweld, gemeld en geteld: scholenonderzoek 2018. Aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren
2018
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Gezondheidstoestand
Onderwijs
Ander domein
Beleidsevaluatie: Gelijkekansen- en Diversiteitsbeleid Vlaamse overheid Jaarverslag 2018
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt in Antwerpen
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Huisvesting en woonsituatie
Onderwijs voor vluchtelingen: warm onthaal, vlotte leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief. Verslag van een strategische verkenning
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Ander domein
Ervaringen en percepties van antisemitisme: Tweede enquête over discriminatie en haatmisdrijven tegen Joden in de EU
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Ander domein
PIRLS FWB
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Wat weten we (niet) over informele zorg in Vlaanderen? Voorstel voor het dichten van de cijfer- en kennislacunes
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Universiteit Antwerpen: Diversiteitsactieplan
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Perils of perception
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Arbeidsmarktmonitor: Podiumkunsten 2017
2017
Nationaliteit
Werk
Onderwijs
Gemeente- en stadsmonitor Vlaanderen
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Gezondheidsmonitor Antwerpen
2017
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Vlaamse Armoedemonitor
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Zwanger aan het werk. De ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en zelfstandige onderneemsters in België
2017
Nationaliteit
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
EU MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Main results
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
EU-MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey Muslims - Selected findings
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Observatorium voor gezondheid en welzijn Brussel: Perinatale gezondheidsindicatoren
2023
Nationaliteit
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Ander domein
La discrimination liée à l’origine ethnique à travers les perceptions des Wallons
2017
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein
FWB - Direction de l’Adoption : Rapport d'activités 2020-2021
2021
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Contrôler et punir: étude exploratoire sur le profilage ethnique dans les contrôles de police: paroles de cibles
2017
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Justitie en politie
ZOOM: Congolese, Rwandese en Burundese Belgen: een genuanceerd portret van onze medeburgers met Afrikaanse roots
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
rePresent: Een dialoogtraject tussen jongeren & mediamakers
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Media