Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over drie groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

363 items gevonden Er worden 363 items getoond op pagina 13 van de 15 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Wetenschappelijk fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld in België
2012
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Onderwijs
Gezondheid
Justitie en politie
Andere
FRANET National Focal Point. Social Thematic Study. The situation of Roma in Belgium
2012
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Justitie en politie
Media
Andere
Points de vue de chômeurs sur l'"accompagnement" d'Actiris
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Andere
ESLC Vlaanderen
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Census 2011
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Huisvesting
Census - Open data
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Huisvesting
Drempels die allochtone holebi's ervaren bij coming-in, met specifieke aandacht voor het genderperspectief: een explorerend kwalitatief onderzoek
2011
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Andere
Zzzip2: Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi’s
2011
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Gezondheid
Andere
De levenskwaliteit van transgender personen in Vlaanderen
2011
Genderidentiteit
Gezondheid
Andere
Diversiteitspraktijken in kleine en middelgrote ondernemingen: the business case for diversity
2011
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Imams en islamconsulenten in Vlaanderen: achtergrond en activiteiten in kaart gebracht
2011
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Andere
Imams en islamconsulenten in Vlaanderen: Hoe zijn ze georganiseerd?
2011
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Andere
Vanuit Pools perspectief: een bevraging van de Poolse gemeenschap in Antwerpen
2011
Nationaliteit
Werk
Andere
De arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde immigranten met bijzondere aandacht voor ‘overkwalificatie’: resultaten op basis van een survey
2011
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Midden in het nieuws? Middenveldorganisaties in het Vlaamse televisienieuws (2003-2010)
2011
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Media
Partnermigratie van derdelanders naar Vlaanderen en Brussel
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
Rapport: Allochtone ouderen van Turkse origine met psychische moeilijkheden
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Gezondheid
Andere
De ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België
2011
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Cijfers over integratie 2011. Beschikbaarheid en bespreking van cijfers over de positie van personen van vreemde herkomst in Vlaanderen
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Andere
Pluriforme integratie: een verkenning van de migratie, integratie en participatie van de Poolse, Senegalese en Turkse minderheidsgroep in Antwerpen
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Huisvesting
Media
Andere
Sociale Staat Vlaanderen
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Andere
Ervaringen van vrouwen en mannen met pscyhologisch, fysiek en seksueel geweld
2010
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Gezondheid
Justitie en politie
Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010
2010
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Gezondheid
Zichtbaarheid- en discriminatiemanagement bij holebi-jongeren
2010
Seksuele oriëntatie
Gezondheid
Andere
Taalbeheersing en -gebruik van Marokkaanse en Turkse allochtonen: Resultaten van de Survey Integratie 2008
2010
Nationaliteit
Andere