Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over drie groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

363 items gevonden Er worden 363 items getoond op pagina 14 van de 15 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Evaluatieonderzoek inburgering: Deel 3 de impact van inburgering
2010
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Andere
Studie 2010: Arbeidssituaties van holebi’s
2010
Seksuele geaardheid
Werk
België - DR Congo 50 jaar migratie
2010
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Andere
Monitoring van de OCMW's
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
Huwelijkskeuze onder inwoners van België van Marokkaanse en Turkse origine tussen 2005 en 2013, sociologische en politieke determinanten
2018
Nationaliteit
Andere
Careers / The Long and Winding Road to Employment
2014
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Andere
EURISLAM: Finding a Place for Islam in Europe
2010
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Media
Andere
Patterns of drug use among (ethnic and cultural) minorities (PADUMI)
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Gezondheid
Andere
Mapping the presence of and enhancing substance use treatment for migrants and ethnic minorities (MATREMI)
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Gezondheid
Kritische succesfactoren in het activeringsbeleid naar mensen met een buitenlandse herkomst
2017
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Het profiel van de Belgische journalist in 2018
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Seksuele geaardheid
Werk
Media
Levenslang leren in tijden van de COVID-19-pandemie. Een grootschalige bevraging in het Vlaamse Gewest en de rol van socio-demografische variabelen
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Andere
De arbeidsdeelname van de bevolking naar huishoudpositie. Een analyse van gezin en arbeid op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Diversiteit naar herkomst in België
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
Opleidingsdeelname en opleidingskloven in Vlaanderen tijdens het eerste jaar van de COVID-19-pandemie
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Enquête LGBT dans l’UE Enquête sur les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans l’Union européenne - Les résultats en bref
2012
Seksuele geaardheid
Genderidentiteit
Werk
Onderwijs
Vruchtbaarheid en geboorten in België naar herkomst 
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
Diversiteitsstatistieken studenten en personeel Ugent
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
De invloed van COVID-19 op arbeidsmarkttransities. Kwetsbare profielen onder druk
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
De gepercipieerde waarde van diploma-erkenning op de arbeidsmarkt
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Segregatie in het onderwijs overstijgen
2017
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Trendrapport 2021 Kwetsbare groepen op de Vlaamse Arbeidsmarkt
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Wat betekenen armoede en migratie voor de gezonheid van baby's?
2017
Gezondheid
Trouver ses marques 2018 Les indicateurs de l'intégration des immigré
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid
Huisvesting
Andere
Wage discrimination against immigrants: measurement with firm-level productivity data
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Andere