Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

347 databronnen gevonden Er worden 347 databronnen getoond op pagina 1 van de 14 pagina's.
Aangeduide filters: Nationaliteit Huidskleur Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Provincies.incijfers.be
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Leerlingenkenmerken basis- en secundair onderwijs
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Barometer voor Maatschappelijke Integratie
2023
Nationaliteit
Ander domein
Studies, statistieken en publicaties POD Maatschappelijke Integratie
2023
Nationaliteit
Ander domein
Analyse des impacts de la première vague de la crise de la Covid-19 sur les personnes précarisées et les services sociaux de première ligne en région Bruxelloise et en Wallonie
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Vlaams Bemiddelingsboek 2022
2023
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Handicap
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Media
Diversiteit naar herkomst in België
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Demografische gegevens (geen domein)
Jews in Europe at the turn of the Millennium. Population trends and estimates
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Demografische gegevens (geen domein)
Maatregelen en klimaat: gevolgen na de aanslagen (2021)
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Justitie en politie
Ander domein
Vlaams Gelijkekansendecreet: evaluatie (2021)
2021
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Handicap
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Werk
Onderwijs
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Media
Ander domein
Wetenschappelijk onderzoek naar discriminatie in het jeugdvoetbal
2021
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Handicap
Fysieke kenmerken
Ander domein
Telling dak- en thuisloosheid 2022
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Demografische gegevens (geen domein)
VDAB: Arvastat
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
POD Maatschappelijke Integratie (POD MI): Armoedebarometer
2022
Nationaliteit
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Werkgelegenheidsgraad - LFS - EU2021 indicatoren
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
LFS - Werkgelegenheid en werkloosheid - Online data Statbel
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
ICT-gebruik in huishoudens
2023
Nationaliteit
Handicap
Media
Digitalisering
Wie heeft tijdelijk werk? Een studie naar het profiel en de evolutie van loontrekkenden met tijdelijk werk (1999-2018)
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Aanvullende indicatoren naast het bbp
2020
Nationaliteit
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Federaal Planbureau: Indicatoren van duurzame ontwikkeling
2020
Nationaliteit
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Dynamiques régionales n°9 - Recruter, rémunérer : Quels impacts sur la productivité, les salaires et les profits ?
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Chiffres clés FWB: Nombre de places occupées par des MENA en fonction de leur pays d'origine au 1er mars 2020
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Jaarverslag Migratie 2023 in katernen
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Myriatics 13: Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in 2019
2021
Nationaliteit
Justitie en politie
Ander domein
Actiris - View.Brussels: Gegevensportaal, basisstatistieken en detailtabellen werkloosheid
2023
Nationaliteit
Werk