Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

527 databronnen gevonden Er worden 527 databronnen getoond op pagina 15 van de 22 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Ook werkbaar werk voor werknemers met een arbeidshandicap
2021
Handicap
Werk
Ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in België
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (HANDILAB)
2012
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Achtergrondkenmerken van studenten aan de Vlaamse universiteiten
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Handicap
Onderwijs
Participatie en kwaliteit van leven bij personen met een handicap of beperking. Pilootstudie: stad Gent
2017
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Statistieken "Schoolbevolking"
2023
Nationaliteit
Handicap
Onderwijs
Statistieken "Gezondheidstoestand en medische praktijken"
2023
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Demografische gegevens (geen domein)
Statistieken "Andere vormen van sociale bijstand"
2023
Handicap
Ander domein
GRIP bestaat 20 jaar. Maar wat denkt de Vlaming over handicap?
2020
Handicap
Ander domein
Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd
2023
Handicap
Werk
Onderzoek naar de actieve sportdeelname van personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Een nulmeting
2018
Handicap
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Cijferrapport bij actielijst arbeidsbeperking 2030
2021
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
De grote lerarenbevraging Sensoa - rapport en toelichting
2023
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Gezondheidstoestand
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Personen met een beperking en seksueel geweld
2023
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Risicofactoren voor eetstoornissen en gewichtsproblemen Vlaanderen
2023
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Eetstoornissen Vlaanderen
2023
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Comorbiditeit - eetstoornissen en gewichtsproblemen Vlaanderen
2023
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Gezondheid en welzijn
Gewichtsproblemen – kinderen en jongeren Vlaanderen
2023
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Gezondheid en welzijn
Gewichtsproblemen – volwassenen Vlaanderen
2023
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Eetstoornissen België
2023
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Gewichtsproblemen - volwassenen België
2023
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Gezondheid en welzijn
Comorbiditeit – eetstoornissen en gewichtsproblemen België
2023
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Gezondheid en welzijn
Risicofactoren eetstoornissen en gewichtsproblemen België
2023
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Gezondheid en welzijn
Gewichtsproblemen – kinderen en jongeren België
2023
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Gezondheid en welzijn
Genoeg-enough-assez - Onderzoek naar de ervaringen met geweld van LGBTI-personen in Vlaanderen
2023
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Seksekenmerken
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein