Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

14 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
VDAB: Arvastat
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
De arbeidsdeelname van de bevolking naar huishoudpositie. Een analyse van gezin en arbeid op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
De invloed van COVID-19 op arbeidsmarkttransities. Kwetsbare profielen onder druk
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Trendrapport 2023 Kwetsbare groepen op de Vlaamse Arbeidsmarkt
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Infofiche personen van buitenlandse origine op de arbeidsmarkt in België
2021
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Migration and the Economy: Economic Realities, Social Impacts and Political Choices
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Armoede en levensstandaard
3 december, Internationale Dag van Personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
European comparative data on Europe 2020 and persons with disabilities: Labour market, education, poverty and health analysis and trends
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Demografische gegevens (geen domein)
Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd
2023
Handicap
Werk
Cijferrapport bij actielijst arbeidsbeperking 2030
2021
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Statistiek Vlaanderen - Arbeid
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
The Right to Work: The employment situation of persons with disabilities in Europe
2023
Handicap
Werk
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Personen met een handicap of langdurig gezondheidsprobleem hebben minder autonomie in job
2020
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Inclusiespiegel Vlaanderen 2016: Foto en evolutie van de deelname van personen met een beperking aan de samenleving
2016
Handicap
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Digitalisering
Ander domein