Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

7 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Gezondheid & Samenleving nr. 3 - Geestelijke gezondheid: een hoogrisicogebied
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheidstoestand
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Ander domein
Ook werkbaar werk voor werknemers met een arbeidshandicap
2021
Handicap
Werk
Arbeidshandicap en werkbaar werk bij werknemers
2021
Handicap
Werk
Bedrijfscases werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap
2021
Handicap
Werk
Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 - werknemers
2019
Handicap
Werk
Statistiek Vlaanderen - Arbeid
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Les Entreprises de Travail Adapté : Chiffres
2018
Handicap
Werk