Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

11 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
VDAB: Arvastat
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
LFS - Werkgelegenheid en werkloosheid - Online data Statbel
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Actiris - View.Brussels: Gegevensportaal, basisstatistieken en detailtabellen werkloosheid
2023
Nationaliteit
Werk
Working paper 6-19 Versnellen de maatregelen die een eerste werkervaring mogelijk maken de uitstroom van werkloosheid naar werk? Een analyse van drie maatregelen in het Brussels Gewest.
2019
Nationaliteit
Werk
Points de vue de chômeurs sur l'"accompagnement" d'Actiris
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Ander domein
3 december, Internationale Dag van Personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
European comparative data on Europe 2020 and persons with disabilities: Labour market, education, poverty and health analysis and trends
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Demografische gegevens (geen domein)
Cijferrapport bij actielijst arbeidsbeperking 2030
2021
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Statistiek Vlaanderen - Arbeid
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Personen met een handicap of langdurig gezondheidsprobleem hebben minder autonomie in job
2020
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie