Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

22 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Maatregelen en klimaat: gevolgen na de aanslagen (2021)
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Justitie en politie
Ander domein
CCIB - Rapport Chiffres 2021
2021
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Justitie en politie
Media
Ander domein
Vrije tijd van jongeren in migratie
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Leven als transgender persoon in België - Tien jaar later
2018
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Gemeente- en stadsmonitor Vlaanderen
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
La discrimination liée à l’origine ethnique à travers les perceptions des Wallons
2017
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein
Speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel: een onderzoek bij kinderen, begeleiding en verantwoordelijken
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Ander domein
Participatiesurvey 2022
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Media
Ander domein
Een kindfocus in de Stadsmonitor: Van perceptiestudie tot digitale tool om kinderen en jongeren te bevragen
2014
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein
La diversité au sein de la profession de journaliste: Etude portant sur l’égalité et la diversité au sein des effectifs journalistiques en Fédération Wallonie-Bruxelles
2013
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Media
Armoede en handicap in België
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Bevraging van personen met een handicap over de naleving van hun rechten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Media
Ander domein
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) - Data
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Behoefteonderzoek naar personen met een handicap en personen met een chronische ziekte in Gent
2010
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Resultaten Samana-panel: 40% stelt medische kosten uit
2022
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Ander domein
Participatie en kwaliteit van leven bij personen met een handicap of beperking. Pilootstudie: stad Gent
2017
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Onderzoek naar de actieve sportdeelname van personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Een nulmeting
2018
Handicap
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Breitensportentwicklungsstudie Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Ander domein
Inclusiespiegel Vlaanderen 2016: Foto en evolutie van de deelname van personen met een beperking aan de samenleving
2016
Handicap
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Digitalisering
Ander domein
Barometer Samenleven
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Ander domein