Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

26 databronnen gevonden Er worden 26 databronnen getoond op pagina 1 van de 2 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Armoede en handicap in België
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Dit zeggen blinde en slechtziende personen over mobiliteit
2023
Handicap
Mobiliteit en transport
Bevraging van personen met een handicap over de naleving van hun rechten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Media
Ander domein
Enquête Bemob: toegankelijkheid van het vervoer in België
2023
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
De situatie van personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
2014
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Digitalisering
Ander domein
Een beter begrip van mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België (UN-MENAMAIS)
2021
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Soins aux personnes vivant avec une maladie chronique
2022
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Discriminatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid op de huurwoningmarkt in Mechelen
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Huisvesting en woonsituatie
Participatie en kwaliteit van leven bij personen met een handicap of beperking. Pilootstudie: stad Gent
2017
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Cijferrapport bij actielijst arbeidsbeperking 2030
2021
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Wonen in Vlaanderen anno 2018
2019
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Wonen met een beperking - Kwalitatief onderzoek naar de woonsituatie en woonwensen van mensen met een beperking
2021
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Wonen met een beperking - Onderzoek naar de mogelijke invloed van de invoering van de persoonsvolgende financiering
2020
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Evaluatieonderzoek Vlaamse Toegankelijkheidsverordening
2019
Handicap
Ander domein
Répercussions de la crise sanitaire dans le secteur du handicap
2022
Handicap
Gezondheid en welzijn
Digitalisering
Jaarverslag over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in België - 2021
2021
Handicap
Digitalisering
Ander domein
De Scholierenstem: Onderzoeksrapport
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Handicap
Onderwijs
Ander domein
Handicap – Identification des besoins des usagers et actions prioritaires
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Digitalisering
Le patient et le médecin-conseil, vers plus d'égalité ? Pistes des patients en vue d’améliorer ensemble la relation entre le patient et le médecin-conseil
2016
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
La réinsertion des personnes présentant des troubles cognitifs : une réalité plurielle/complexe à aborder
2019
Handicap
Werk
Eindrapport: Wetenschappelijke methodiek correspondentietesten en nulmeting discriminatie bij de Vlaamse overheid
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Digitalisering
Monitoring van de toegankelijkheid van websites van gemeentes
2018
Handicap
Digitalisering
Ander domein
De schoolgebouwenmonitor: indicatoren voor de kwaliteit van de schoolgebouwen in Vlaanderen
2019
Handicap
Onderwijs
Toegankelijkheid gaat ons allen aan!
2021
Handicap
Mobiliteit en transport
Performantie van het Belgische gezondheidssysteem: rapport 2024
2024
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard