Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

49 databronnen gevonden Er worden 49 databronnen getoond op pagina 1 van de 2 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Vlaams Bemiddelingsboek 2022
2023
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Handicap
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Media
Wetenschappelijk onderzoek naar discriminatie in het jeugdvoetbal
2021
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Handicap
Fysieke kenmerken
Ander domein
Federaal Planbureau: Indicatoren van duurzame ontwikkeling
2020
Nationaliteit
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Actiris - View.Brussels: Gegevensportaal, basisstatistieken en detailtabellen werkloosheid
2023
Nationaliteit
Werk
Rondtrekkende woonwagenbewoners - een overzicht van de leefomstandigheden van rondtrekkende woonwagenbewoners en bestaande initiatieven ter ondersteuning
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport. Een verkennende analyse van de Vlaamse context
2019
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Ander domein
Vrije tijd van jongeren in migratie
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Brussel Observatorium voor Preventie & Veiligheid: Resultaten van de Gewestelijke veiligheidsenquête 2020
2021
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Handicap
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Gemeente- en stadsmonitor Vlaanderen
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
EU MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Main results
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
EU-MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey Muslims - Selected findings
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
La discrimination liée à l’origine ethnique à travers les perceptions des Wallons
2017
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein
ZOOM: Congolese, Rwandese en Burundese Belgen: een genuanceerd portret van onze medeburgers met Afrikaanse roots
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Noden en wensen van transpersonen ten aanzien van de stad Gent - een behoefteanalyse
2017
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Ander domein
EU-MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Tool data visualisation
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Homofobie in België anno 2016: onderzoeksrapport
2016
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Ander domein
Vakantie mogelijk maken voor iedere Vlaming. Een participatief onderzoek van Steunpunt Vakantieparticipatie
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
Ander domein
Participatiesurvey 2022
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Media
Ander domein
Gent in Cijfers 2014: Gent gezien door Gentenaars, 4e editie Leefbaarheidsmonitor
2014
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein
Een kindfocus in de Stadsmonitor: Van perceptiestudie tot digitale tool om kinderen en jongeren te bevragen
2014
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein
Gent in Cijfers 2012: Gent, stad voor Gentenaars én studenten
2012
Nationaliteit
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein
Census 2011
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Census - Open data
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Sociale Staat Vlaanderen 2013
2013
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Digitalisering
Roma and Travellers survey: discrimination in the past 12 months in 10 areas of life
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein