Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

36 databronnen gevonden Er worden 36 databronnen getoond op pagina 1 van de 2 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Provincies.incijfers.be
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Barometer voor Maatschappelijke Integratie
2023
Nationaliteit
Ander domein
Studies, statistieken en publicaties POD Maatschappelijke Integratie
2023
Nationaliteit
Ander domein
Jaarverslag 2022 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
2023
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Media
Ander domein
CCIB - Rapport Chiffres 2021
2021
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Justitie en politie
Media
Ander domein
Sociale ongelijkheden in gezondheid bij kinderen en jongeren
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
De evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België 2022
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Armoede en levensstandaard
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming - Data online
2021
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Protecting migrant workers from exploitation in the EU- workers’ perspectives: Country report Belgium
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest. Brussels armoederapport 2016
2016
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Points de vue de chômeurs sur l'"accompagnement" d'Actiris
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Ander domein
Monitoring van de OCMW's 2022
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Armoede en handicap in België
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Bevraging van personen met een handicap over de naleving van hun rechten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Media
Ander domein
Uitkeringen voor personen met een handicap: nieuwe cijfers voor 2021
2022
Handicap
Ander domein
Gehandicaptenbeleid in België: een overzicht
2013
Handicap
Mobiliteit en transport
Personen met een handicap
2023
Nationaliteit
Handicap
Ander domein
De situatie van personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
2014
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Digitalisering
Ander domein
De doelmatigheid van de sociale minima
2021
Handicap
Armoede en levensstandaard
Profil des populations du territoire du projet Psicocap. Handicap et handicap psychique
2022
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Aantal dossiers zorgbudgetten Vlaamse sociale bescherming
2022
Handicap
Gezondheidstoestand
Demografische gegevens (geen domein)
Ostbelgien in Zahlen
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Demografische gegevens (geen domein)
MC-Informations - décembre 2017
2017
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Gezondheid & Samenleving nr. 5 - De meest kwetsbaren beschermen
2023
Handicap
Gezondheid en welzijn