Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

26 databronnen gevonden Er worden 26 databronnen getoond op pagina 1 van de 2 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Jaarverslag 2022 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
2023
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Media
Ander domein
Gent in Cijfers 2018: omgevingsanalyse
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Samenleven in diversiteit - kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van vluchtelingen
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Gemeente- en stadsmonitor Vlaanderen
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Gezondheidsmonitor Antwerpen
2017
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Intersekse/DSD in Vlaanderen. Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de zorg- en sociale situatie van personen en ouders van kinderen met intersekse/DSD in Vlaanderen.
2017
Genderidentiteit
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Media
Ander domein
Homofobie in België anno 2016: onderzoeksrapport
2016
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Ander domein
Voorbereiding van de latere levensjaren: verwachtingen van kwetsbare groepen
2014
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Komt een betere morgen… Participatie van Roma-jeugd aan buurt en beleid in Vlaanderen
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Le rapport à l’école et aux savoirs des familles d’origine immigrée. Liens avec la réussite scolaire des jeunes
2013
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Bevraging van personen met een handicap over de naleving van hun rechten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Media
Ander domein
Handicaps, attitudes et représentations sociales. Une enquête quantitative comparative auprès de la population francophone de Belgique
2010
Handicap
Ander domein
3 december, Internationale Dag van Personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Measuring Equivalent Incomes (MEqIn) - dataset
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) - Data
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Gemeente-Stadsmonitor: Samenleven
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Handicap
Ander domein
Behoefteonderzoek naar personen met een handicap en personen met een chronische ziekte in Gent
2010
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Resultaten Samana-panel: 40% stelt medische kosten uit
2022
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Ander domein
Sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (HANDILAB)
2012
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Participatie en kwaliteit van leven bij personen met een handicap of beperking. Pilootstudie: stad Gent
2017
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Levenskeuzes bij 60-plussers
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Bruvoices: inwoners spreken over sociale cohesie in Brussel. Een discoursanalyse van 500 burgers
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport