Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

17 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Speciale Eurobarometer 493: Discriminatie in de EU in 2019
2019
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Werk
Ander domein
Alternatief rapport van de kinderen in België aan het Comité voor de Rechten van het Kind
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest. Brussels armoederapport 2016
2016
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Being Trans in the European Union. Comparative analysis of EU LGBT survey data
2015
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
Europe: The state decides who I am: Lack of legal gender recognition for transgender people in Europe
2014
Genderidentiteit
Genderexpressie
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Armoede en handicap in België
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Bevraging van personen met een handicap over de naleving van hun rechten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Media
Ander domein
La discrimination fondée sur le handicap
2018
Handicap
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Werk
Onderwijs
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Handicap et aménagements raisonnables. Importation et usages d'une catégorie juridique en France et en Belgique
2017
Handicap
Gezondheidstoestand
Fysieke kenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
De situatie van personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
2014
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Digitalisering
Ander domein
Rapport: deelname van personen met een handicap aan verkiezingen
2019
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
Ander domein
Gezondheid & Samenleving nr. 5 - De meest kwetsbaren beschermen
2023
Handicap
Gezondheid en welzijn
Handicap et précarité : quelles conséquences sur la qualité de vie ?
2023
Handicap
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
COVID-19: een test voor de mensenrechten - tweede rapport (2021)
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
COVID en mensenrechten: impact op personen met een handicap en hun naasten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Parallel rapport aan het Europees Comité voor sociale rechten 2023
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie