Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

13 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Analyse des impacts de la première vague de la crise de la Covid-19 sur les personnes précarisées et les services sociaux de première ligne en région Bruxelloise et en Wallonie
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Jaarverslag 2022 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
2023
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Media
Ander domein
Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale: Baromètre de l'action sociale
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Onderwijs
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Evalution du plan de cohésion sociale 2014-2019+G219
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
EU MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Main results
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
EU-MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Tool data visualisation
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Een kindfocus in de Stadsmonitor: Van perceptiestudie tot digitale tool om kinderen en jongeren te bevragen
2014
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein
Transfoob geweld en discriminatie van transgenders - Een infobrochure voor de politiediensten en meldpunten
2014
Genderidentiteit
Justitie en politie
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Roma and Travellers survey: discrimination in the past 12 months in 10 areas of life
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein
Behoefteonderzoek naar personen met een handicap en personen met een chronische ziekte in Gent
2010
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Recherche sur l'inclusion d'enfants en situation de handicap dans les milieux d'accueil bruxellois agréés par l'ONE
2012
Handicap
Onderwijs
Ander domein
Jaarverslag over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in België - 2021
2021
Handicap
Digitalisering
Ander domein
Monitoring van de toegankelijkheid van websites van gemeentes
2018
Handicap
Digitalisering
Ander domein