Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

14 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Jaarverslag 2022 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
2023
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Media
Ander domein
CCIB - Rapport Chiffres 2021
2021
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Justitie en politie
Media
Ander domein
Berichten in het grensgebied tussen opinie en haat: een analyse van de communicatie van Vlaamse politieke accounts op sociale media
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Media
Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
ZOOM: Congolese, Rwandese en Burundese Belgen: een genuanceerd portret van onze medeburgers met Afrikaanse roots
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen
2016
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers
2015
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
FRANET National Focal Point. Social Thematic Study. The situation of Roma in Belgium
2012
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Media
Ander domein
Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Bevraging van personen met een handicap over de naleving van hun rechten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Media
Ander domein
Rapport: deelname van personen met een handicap aan verkiezingen
2019
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
Ander domein
Maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Het recht op participatie in de politiek van personen met een handicap
2014
Handicap
Gezondheidstoestand
Ander domein
MIPEX: Migrant Integration Policy Index
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Gezondheid en welzijn