Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

28 databronnen gevonden Er worden 28 databronnen getoond op pagina 1 van de 2 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
EU - MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey Migrant women – selected findings
2019
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Ander domein
Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey)
2022
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
ZOOM: Congolese, Rwandese en Burundese Belgen: een genuanceerd portret van onze medeburgers met Afrikaanse roots
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Intersekse/DSD in Vlaanderen. Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de zorg- en sociale situatie van personen en ouders van kinderen met intersekse/DSD in Vlaanderen.
2017
Genderidentiteit
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Media
Ander domein
Beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen
2016
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Groot rapport: De weg naar kwaliteitsvol werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer: een participatief belevingsonderzoek
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Handicap
Werk
Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers
2015
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Vakantie mogelijk maken voor iedere Vlaming. Een participatief onderzoek van Steunpunt Vakantieparticipatie
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
Ander domein
Participatiesurvey 2022
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Media
Ander domein
Komt een betere morgen… Participatie van Roma-jeugd aan buurt en beleid in Vlaanderen
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Tomorrow will be a better day… Participation of Roma young people in the neighbourhood and youth policy in Flanders
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Y a-t-il une 'question Rom' en Belgique?
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Armoede en levensstandaard
Ander domein
FRANET National Focal Point. Social Thematic Study. The situation of Roma in Belgium
2012
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Media
Ander domein
Cijfers over integratie 2011. Beschikbaarheid en bespreking van cijfers over de positie van personen van vreemde herkomst in Vlaanderen
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Armoede en handicap in België
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap
2014
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Het recht op participatie in de politiek van personen met een handicap
2014
Handicap
Gezondheidstoestand
Ander domein
Sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (HANDILAB)
2012
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Participatie en kwaliteit van leven bij personen met een handicap of beperking. Pilootstudie: stad Gent
2017
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Onderzoek naar de actieve sportdeelname van personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Een nulmeting
2018
Handicap
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Evaluation des besoins des personnes en situation de handicap, âgées de 18 à 28 ans, habitant en Région de Bruxelles-Capitale
2011
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP dédiés aux primo-arrivants en Wallonie
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein