Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

29 databronnen gevonden Er worden 29 databronnen getoond op pagina 1 van de 2 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
4 op de 10 Belgische transgender werknemers namen al ontslag wegens vijandige werkomgeving
2021
Genderidentiteit
Genderexpressie
Werk
Media
Departement Onderwijs en Vorming: Onderwijsstatistieken
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Rondtrekkende woonwagenbewoners - een overzicht van de leefomstandigheden van rondtrekkende woonwagenbewoners en bestaande initiatieven ter ondersteuning
2020
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) Vlaanderen
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Cijfers diversiteit Vlaams overheidspersoneel
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Samenleven in diversiteit - kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van vluchtelingen
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
PIRLS Vlaanderen 2021
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Beleidsevaluatie: Gelijkekansen- en Diversiteitsbeleid Vlaamse overheid Jaarverslag 2018
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Gemeente- en stadsmonitor Vlaanderen
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
ZOOM: Congolese, Rwandese en Burundese Belgen: een genuanceerd portret van onze medeburgers met Afrikaanse roots
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Veldonderzoek naar gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, in de context van overheidsopdrachten door de lokale overheid
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Vlaamse Overheid: Gezinsenquête
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Burgerschap in Vlaanderen vergeleken: 2004 -2011
2014
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Komt een betere morgen… Participatie van Roma-jeugd aan buurt en beleid in Vlaanderen
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Tomorrow will be a better day… Participation of Roma young people in the neighbourhood and youth policy in Flanders
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Context, drijfveren en opportuniteiten van Midden en Oost-Europese immigratie. Een exploratief onderzoek met focus op Roma
2013
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Partnermigratie van derdelanders naar Vlaanderen en Brussel
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Nulmeting herkomst leerkrachten in het Vlaamse onderwijs
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Roma and Travellers survey: discrimination in the past 12 months in 10 areas of life
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Ander domein
Gehandicaptenbeleid in België: een overzicht
2013
Handicap
Mobiliteit en transport
Enquête Bemob: toegankelijkheid van het vervoer in België
2023
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
Participatie en kwaliteit van leven bij personen met een handicap of beperking. Pilootstudie: stad Gent
2017
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Personen met een beperking en seksueel geweld
2023
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Infocenter: Statistieken over diversiteit in federale organisaties
2022
Nationaliteit
Handicap
Werk
Ander domein
Jaarverslag over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in België - 2021
2021
Handicap
Digitalisering
Ander domein