Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

7 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Huishoudens van ouderen. Verschillen naar herkomst
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Huisvesting en woonsituatie
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) - Data
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
HIS - Gezondheidsenquête
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Een beter begrip van mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België (UN-MENAMAIS)
2021
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Aantal dossiers zorgbudgetten Vlaamse sociale bescherming
2022
Handicap
Gezondheidstoestand
Demografische gegevens (geen domein)
Les troubles psychiques dans les maisons de repos wallonne
2023
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Gezondheidsenquête 2018: Gezondheid en kwaliteit van leven. Samenvatting van de resultaten
2018
Gezondheidstoestand
Demografische gegevens (geen domein)