Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

18 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Trends in onderwijsongelijkheden op lange termijn in Vlaanderen. Vroegtijdig schoolverlaten, toegang tot het hoger onderwijs en arbeidsinkomen op 25 jaar
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest. Brussels armoederapport 2016
2016
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Observatorium voor gezondheid en welzijn Brussel: Jongeren in transitie, volwassenen in wording. Brussels armoederapport 2012
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Uitkeringen voor personen met een handicap: nieuwe cijfers voor 2021
2022
Handicap
Ander domein
Personen met een handicap
2023
Nationaliteit
Handicap
Ander domein
De doelmatigheid van de sociale minima
2021
Handicap
Armoede en levensstandaard
Measuring Equivalent Incomes (MEqIn) - dataset
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Wat heet dan gelukkig zijn? Geluk, welvaart en welzijn van de Belgen (samenvatting)
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
European comparative data on Europe 2020 and persons with disabilities: Labour market, education, poverty and health analysis and trends
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Demografische gegevens (geen domein)
MC-Informations - septembre 2019
2019
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Discriminatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid op de huurwoningmarkt in Mechelen
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Huisvesting en woonsituatie
Sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (HANDILAB)
2012
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Statistieken "Andere vormen van sociale bijstand"
2023
Handicap
Ander domein
Statistiek Vlaanderen - Inkomen en armoede
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Armoede en levensstandaard
Ander domein
Rapport annuel du Médiateur commun à la communauté française et à la Région wallonne
2020
Handicap
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Mobiliteit en transport
De evolutie van de inkomensvervangende tegemoetkoming
2020
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Jaarverslag 2022: vooruitgang en innovatie
2023
Handicap
Demografische gegevens (geen domein)
Inclusiespiegel Vlaanderen 2016: Foto en evolutie van de deelname van personen met een beperking aan de samenleving
2016
Handicap
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Digitalisering
Ander domein