Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

8 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Kennis en opvattingen over intersekse. Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen.
2020
Seksekenmerken
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale: Baromètre de l'action sociale
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Onderwijs
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey)
2022
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Rapport: Woonsituatie van personen met een migratieachtergrond in Vlaanderen
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Huisvesting en woonsituatie
Internationale migraties en migranten in Vlaanderen
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Ander domein
Een inburgeringsproject voor jongvolwassen nieuwkomers. Masir Avenir: de weg naar de toekomst
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Gemeente-Stadsmonitor: Integratie
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP dédiés aux primo-arrivants en Wallonie
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein