Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

10 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
3 december, Internationale Dag van Personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Gezondheid & Samenleving nr. 3 - Geestelijke gezondheid: een hoogrisicogebied
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheidstoestand
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Ander domein
CM-Informatie 284 - Analyses en standpunten
2021
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Ander domein
MC-Informations 274 - Analyses et points de vue
2018
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
Analyse des besoins des familles avec un enfant polyhandicapé en Région de Bruxelles-Capitale : Matériel adapté, logement, transport
2012
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Aménager son domicile ? Tout un parcours ! Recherche de freins & facilitateurs : Quel rôle pour qui ?
2011
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Etude sur les formules de logement inclusif pour les personnes avec un handicap en Wallonie et à Bruxelles
2016
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
L'intégration d'élèves à besoins spécifiques dans l'enseignment ordinaire belge germanophone : étude menée auprès des élèves intégrés, de leur famille et des acteurs scolaires
2016
Handicap
Onderwijs
COVID en mensenrechten: impact op personen met een handicap en hun naasten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Inclusieve woonondersteuning voor mensen met een beperking in Vlaanderen en Brussel
2016
Handicap
Huisvesting en woonsituatie