Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

24 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Maatregelen en klimaat: gevolgen na de aanslagen (2021)
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Justitie en politie
Ander domein
Onveiligheid, discriminatie en geweld tegen LGBTQI+ personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een kwalitatieve studie in de Brusselse LGBTQI+ gemeenschappen.
2019
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Justitie en politie
Ander domein
Politiegeweld tegen vluchtelingen en migranten onderweg in België: een kwantitatief en kwalitatief onderzoek
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Justitie en politie
Geweld, gemeld en geteld: scholenonderzoek 2018. Aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren
2018
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Gezondheidstoestand
Onderwijs
Ander domein
Onderzoek naar intrafamilaal geweld en partnergeweld op basis van de gezondheidsenquête 2013
2015
Nationaliteit
Gezondheidstoestand
Ander domein
Geweldervaringen van transgender personen in België
2015
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
Geweld tegenover holebi's - een online survey over ervaringen met holebigeweld in Vlaanderen en de nasleep ervan (tweede tussentijds rapport)
2014
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
De context van homofoob geweld in de publieke ruimte. Een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel
2014
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Ander domein
Transfoob geweld en discriminatie van transgenders - Een infobrochure voor de politiediensten en meldpunten
2014
Genderidentiteit
Justitie en politie
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Geweld tegenover holebi's - verkennende studie over de beleving, de omstandigheden en de uitkomsten van holebigeweld in Vlaanderen (eerste tussentijds rapport)
2013
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Onderwijs
Justitie en politie
Media
Wetenschappelijk fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld in België
2012
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
Infographic - Handicaps in de EU: feiten en cijfers
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Justitie en politie
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Bevraging van personen met een handicap over de naleving van hun rechten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Media
Ander domein
Een beter begrip van mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België (UN-MENAMAIS)
2021
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Personen met een beperking en seksueel geweld
2023
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Genoeg-enough-assez - Onderzoek naar de ervaringen met geweld van LGBTI-personen in Vlaanderen
2023
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Seksekenmerken
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
Seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen
2018
Handicap
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Zorgcentra na Seksueel Geweld in België: Evolutief jaarrapport 2021
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Genderidentiteit
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
Being Black in the EU – Experiences of people of African descent
2023
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Het @ntidotum tegencybergeweld (@ntidote 2.0)
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Digitalisering
Les dégâts des discriminations ethno raciales sur la santé
2022
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Les Hommes diaphanes. Exil et migrations homosexuelles africaines trajectoires. Trajectoires, enjeux, risques psychosociaux
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
Handicap, violences et sexualité au prisme du genre
2018
Handicap
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Parallel rapport aan het Europees Comité voor sociale rechten 2023
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie