Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

13 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Provincies.incijfers.be
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
IMA Atlas
2021
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Gezondheid en welzijn
Demografische gegevens (geen domein)
HIS - Gezondheidsenquête
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap
2014
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Behoefteonderzoek naar personen met een handicap en personen met een chronische ziekte in Gent
2010
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
MC-Informations 274 - Analyses et points de vue
2018
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
Resultaten Samana-panel: 40% stelt medische kosten uit
2022
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Ander domein
Ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in België
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Statistiek Vlaanderen - Zorg
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Gezondheidsenquête 2018: Gezondheid en kwaliteit van leven. Samenvatting van de resultaten
2018
Gezondheidstoestand
Demografische gegevens (geen domein)
Suivi des soins aux malades chroniques durant la crise sanitaire
2020
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Le patient et le médecin-conseil, vers plus d'égalité ? Pistes des patients en vue d’améliorer ensemble la relation entre le patient et le médecin-conseil
2016
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Eindrapport: Wetenschappelijke methodiek correspondentietesten en nulmeting discriminatie bij de Vlaamse overheid
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Digitalisering