Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

13 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Maatregelen en klimaat: gevolgen na de aanslagen (2021)
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Justitie en politie
Ander domein
Noden en wensen van transpersonen ten aanzien van de stad Gent - een behoefteanalyse
2017
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Ander domein
Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Bevraging van personen met een handicap over de naleving van hun rechten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Media
Ander domein
Handicaps, attitudes et représentations sociales. Une enquête quantitative comparative auprès de la population francophone de Belgique
2010
Handicap
Ander domein
Hoe de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren voor personen met een verstandelijke handicap?
2022
Handicap
Gezondheid en welzijn
GRIP bestaat 20 jaar. Maar wat denkt de Vlaming over handicap?
2020
Handicap
Ander domein
15 jaar Te Gek!?
2019
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
La représentation de l’homosexualité dans les médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles
2013
Seksuele oriëntatie
Media
Racisme bij de Brusselse brandweer – Samenvatting van getuigenissen (2021)
2021
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Ander domein
Les Hommes diaphanes. Exil et migrations homosexuelles africaines trajectoires. Trajectoires, enjeux, risques psychosociaux
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
Discriminatie van personen van Sub-Saharaanse afkomst
2017
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Huisvesting en woonsituatie
Een inspirerende kijk op de beeldvorming over personen met psychische problemen
2017
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Media
Ander domein