Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

6 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Les wallons reconnus en situation de handicap : perspective statistique
2019
Handicap
Gezondheidstoestand
Demografische gegevens (geen domein)
De situatie van personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
2014
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Digitalisering
Ander domein
MC-Informations 274 - Analyses et points de vue
2018
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
Participatie en kwaliteit van leven bij personen met een handicap of beperking. Pilootstudie: stad Gent
2017
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Inclusieve woonondersteuning voor mensen met een beperking in Vlaanderen en Brussel
2016
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Personen met een handicap of langdurig gezondheidsprobleem hebben minder autonomie in job
2020
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie