Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

31 databronnen gevonden Er worden 31 databronnen getoond op pagina 1 van de 2 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Kennis en opvattingen over intersekse. Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen.
2020
Seksekenmerken
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Rapport ORELA 2020: les religions et la laïcité en Belgique
2020
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
Media
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Speciale Eurobarometer 493: Discriminatie in de EU in 2019
2019
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Werk
Ander domein
Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey)
2022
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
JOP-(school)monitor
2018
Nationaliteit
Huidskleur
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Media
Ander domein
Ervaringen en percepties van antisemitisme: Tweede enquête over discriminatie en haatmisdrijven tegen Joden in de EU
2018
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Ander domein
EU MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Main results
2017
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
20 jaar peilen in Vlaanderen! De survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’
2017
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Ander domein
Generation What?: Etnisch vooroordeel
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Ander domein
Ervaren discriminatie bij Vlaamse jongeren: een situatieschets - Ad hoc onderzoeksnota
2016
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Handicap
Ander domein
EU-MIDIS - Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Tool data visualisation
2016
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Ander domein
Statistiek Vlaanderen: SCV-survey meet voor het eerst de houding tegenover transgenders
2016
Genderidentiteit
Ander domein
Un sondage ORELA/IPSOS/Le Soir/RTBF : « Les Belges francophones et la religion »
2016
Geloof / levensbeschouwing
Handicap
Gezondheidstoestand
Ander domein
20 procent bevolking wil geen schoonkind met andere huidskleur
2016
Huidskleur
Ander domein
Worden we overspoeld door immigratie(nieuws)? Een onderzoek naar de berichtgeving over immigratie in de Vlaamse televisiejournaals
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Media
Ander domein
Vlaming toont 2 gezichten tegenover holebiseksualiteit
2014
Seksuele oriëntatie
Ander domein
Attitudemeting m.b.t. seksisme, holebifobie en transfobie “Beyond the box” Onderzoeksrapport
2014
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Seksekenmerken
Ander domein
Moslims en niet-moslims in Brussel: tussen spanningen en wederzijdse aanpassingen
2014
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Onderwijs
Ander domein
Discrimination and hate crime against Jews in EU Member States: experiences and perceptions of antisemitism - Tool data visualization
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Ander domein
Zzzip2: Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi’s
2011
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Gezondheid en welzijn
Ander domein
De levenskwaliteit van transgender personen in Vlaanderen
2011
Genderidentiteit
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Zichtbaarheid- en discriminatiemanagement bij holebi-jongeren
2010
Seksuele oriëntatie
Gezondheid en welzijn
Ander domein
EURISLAM: Finding a Place for Islam in Europe
2010
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Media
Ander domein
Entre Sécularisation et Rupture. Jeunes musulmans bruxellois: pratiques, identités et croyances
2021
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
Justitie en politie
Media
Ander domein
Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)