Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

41 databronnen gevonden Er worden 41 databronnen getoond op pagina 1 van de 2 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Barometer voor Maatschappelijke Integratie
2023
Nationaliteit
Ander domein
Studies, statistieken en publicaties POD Maatschappelijke Integratie
2023
Nationaliteit
Ander domein
POD Maatschappelijke Integratie (POD MI): Armoedebarometer
2022
Nationaliteit
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Jaarverslag Migratie 2023 in katernen
2023
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Myriatics 13: Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in 2019
2021
Nationaliteit
Justitie en politie
Ander domein
De economische impact van immigratie in België
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Vrouwen en mannen in België: Genderstatistieken en -indicatoren - Migratie
2020
Nationaliteit
Werk
Armoede en levensstandaard
Ander domein
Statbel: Bevolkingscijfers: Nationaliteitswijzigingen
2020
Nationaliteit
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Rapport 'Verhuistrajecten van internationale immigranten na aankomst in België'
2020
Nationaliteit
Ander domein
Demografische vooruitzichten 2018-2070 - Bevolking en huishoudens
2019
Nationaliteit
Ander domein
Schatting van de prevalentie van in België wonende vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, 2018.
2022
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Statbel: Bevolkingscijfers - Migraties
2022
Nationaliteit
Ander domein
Migranten op doortocht in België: aanbevelingen voor een meer menselijke aanpak
2019
Nationaliteit
Ander domein
Gent in Cijfers 2018: omgevingsanalyse
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Politiegeweld tegen vluchtelingen en migranten onderweg in België: een kwantitatief en kwalitatief onderzoek
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Justitie en politie
Samenleven in diversiteit - kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van vluchtelingen
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
De arbeidsmarktintegratie van asielzoekers in Vlaanderen (Werkrapport 2018 nr.2)
2018
Nationaliteit
Werk
Ander domein
Onderwijs voor vluchtelingen: warm onthaal, vlotte leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief. Verslag van een strategische verkenning
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Ander domein
Protecting migrant workers from exploitation in the EU- workers’ perspectives: Country report Belgium
2017
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Gesloten centra voor vreemdelingen in België: een stand van zaken
2016
Nationaliteit
Ander domein
Wettelijke redenen voor verblijf van buitenlandse immigranten. Een analyse voor de periode 2010-2015
2016
Nationaliteit
Ander domein
Worden we overspoeld door immigratie(nieuws)? Een onderzoek naar de berichtgeving over immigratie in de Vlaamse televisiejournaals
2015
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Media
Ander domein
Internationale migraties en migranten in Vlaanderen
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Ander domein
Migraties en migrantenpopulaties in België: Statistisch en demografisch verslag 2013
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
België-Marokko: 50 jaar migratie
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)