Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

10 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Armoede en handicap in België
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap
2022
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Media
Digitalisering
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
IMA Atlas
2021
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Gezondheid en welzijn
Demografische gegevens (geen domein)
Les différents besoins des personnes en incapacité de travail
2022
Gezondheidstoestand
Werk
Gezondheid & Samenleving nr. 3 - Geestelijke gezondheid: een hoogrisicogebied
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Gezondheidstoestand
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Ander domein
Gezondheid & Samenleving nr. 4 - Niet iedereen is gelijk
2022
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Ander domein
CM-Informatie 284 - Analyses en standpunten
2021
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Ander domein
MC-Informations 267 - Analyses et points de vue
2017
Handicap
Gezondheidstoestand
Mobiliteit en transport
Statistieken "Gezondheidstoestand en medische praktijken"
2023
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Demografische gegevens (geen domein)
Gezondheidsenquête 2018: Gezondheid en kwaliteit van leven. Samenvatting van de resultaten
2018
Gezondheidstoestand
Demografische gegevens (geen domein)