Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

5 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Functiebeperking bij sollicitatie reveleren, kansen op jobgesprek liquideren?
2014
Handicap
Werk
Aanwervingen onder de Brusselaars: toegang tot de arbeidsmarkt en transitiebewegingen op langere termijn
2019
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Infocenter: Statistieken over diversiteit in federale organisaties
2022
Nationaliteit
Handicap
Werk
Ander domein
Nulmeting discriminatie op de Antwerpse arbeidsmarkt: rapportering
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Werk
Eindrapport: Wetenschappelijke methodiek correspondentietesten en nulmeting discriminatie bij de Vlaamse overheid
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Digitalisering