Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

28 databronnen gevonden Er worden 28 databronnen getoond op pagina 1 van de 2 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Kennis en opvattingen over intersekse. Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen.
2020
Seksekenmerken
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
4 op de 10 Belgische transgender werknemers namen al ontslag wegens vijandige werkomgeving
2021
Genderidentiteit
Genderexpressie
Werk
Media
EU-LGBTI II : A long way to go for LGBTI equality (EU LGBT Survey)
2020
Nationaliteit
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Legal gender recognition in the EU. The journeys of trans people towards full equality
2020
Nationaliteit
Genderidentiteit
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Transgender personen in België. Gegevens uit het Rijksregister
2023
Nationaliteit
Genderidentiteit
Society at a Glance 2019 OECD Social Indicators, with a special chapter on lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people.
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Werk
Ander domein
Onveiligheid, discriminatie en geweld tegen LGBTQI+ personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een kwalitatieve studie in de Brusselse LGBTQI+ gemeenschappen.
2019
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Justitie en politie
Ander domein
Leven als transgender persoon in België - Tien jaar later
2018
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Transgender sekswerkers en hormoongebruik - onderzoeksrapport
2018
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Noden en wensen van transpersonen ten aanzien van de stad Gent - een behoefteanalyse
2017
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Ander domein
Vlaamse LGBT+ schoolklimaat enquête - Scholierenenquête 2022
2023
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Onderwijs
Homofobie in België anno 2016: onderzoeksrapport
2016
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Ander domein
Statistiek Vlaanderen: SCV-survey meet voor het eerst de houding tegenover transgenders
2016
Genderidentiteit
Ander domein
Gezinnen in transitie - De invloed van een transgender ouder op het algemeen welzijn van het kind
2015
Genderidentiteit
Genderexpressie
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Geweldervaringen van transgender personen in België
2015
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Seksekenmerken
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
Being Trans in the European Union. Comparative analysis of EU LGBT survey data
2015
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
De context van homofoob geweld in de publieke ruimte. Een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel
2014
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Seksuele oriëntatie
Ander domein
Attitudemeting m.b.t. seksisme, holebifobie en transfobie “Beyond the box” Onderzoeksrapport
2014
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Seksekenmerken
Ander domein
Transfoob geweld en discriminatie van transgenders - Een infobrochure voor de politiediensten en meldpunten
2014
Genderidentiteit
Justitie en politie
Ander domein
Demografische gegevens (geen domein)
Europe: The state decides who I am: Lack of legal gender recognition for transgender people in Europe
2014
Genderidentiteit
Genderexpressie
Gezondheid en welzijn
Ander domein
De levenskwaliteit van transgender personen in Vlaanderen
2011
Genderidentiteit
Gezondheid en welzijn
Ander domein
Situations au travail des personnes homosexuelles exerçant une fonction manuelle, technique ou ouvrière
2010
Seksuele oriëntatie
Werk
EU LGBT survey - European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey - Results at a glance
2013
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Genderexpressie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Genoeg-enough-assez - Onderzoek naar de ervaringen met geweld van LGBTI-personen in Vlaanderen
2023
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Seksekenmerken
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein
Zorgcentra na Seksueel Geweld in België: Evolutief jaarrapport 2021
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Genderidentiteit
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Justitie en politie
Ander domein