Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over drie groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

338 items gevonden Er worden 338 items getoond op pagina 12 van de 14 pagina's.
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Working papers IWEPS - n°14: Préjugés et fausses idées sur l’immigration et les immigrés, vecteurs de discrimination en matière d’accès à l’emploi
2013
Working papers IWEPS - n°1 Etude sur le discrimination en Belgique et en Wallonie : Analyse des positions sur le marché du travail selon le genre et la nationalité
2013
Geweld tegenover holebi's - verkennende studie over de beleving, de omstandigheden en de uitkomsten van holebigeweld in Vlaanderen (eerste tussentijds rapport)
2013
Genderidentiteit
Seksuele geaardheid
Onderwijs
Andere
Media
Justitie en politie
Hoe divers is de Vlaamse pers? Leeftijd, gender en etniciteit in het Vlaamse krantennieuws
2013
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Media
Context, drijfveren enopportuniteiten van Midden en Oost-Europese immigratieEen exploratief onderzoek metfocus op Roma
2013
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Kansengroepen in Kaart. Laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt- 2e editie
2013
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Analytisch rapport over onderwijs aan leerlingen met een migratieachtergrond in Vlaanderen
2013
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
Zorgverwachtingen en zorgpatronen in Vlaanderen naar herkomst
2013
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Gezondheid
Departement Cultuur, Jeugd en Media: Rapport pers & slachtoffers
2013
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Seksuele geaardheid
Media
Le rapport à l’école et aux savoirs des familles d’origine immigrée. Liens avec la réussite scolaire des jeunes
2013
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
La diversité au sein de la profession de journaliste: Etude portant sur l’égalité et la diversité au sein des effectifs journalistiques en Fédération Wallonie-Bruxelles
2013
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Werk
Media
L’évaluation internationale des compétences en langues modernes (ESCL)
2013
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Onderwijs
België - Turkije: 50 jaar migratie
2013
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Andere
Gent in Cijfers 2012: Gent, stad voor Gentenaars én studenten
2012
Nationaliteit
Werk
Andere
Huisvesting
Diversiteitsbarometer Werk
2012
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Huidskleur
Werk
EU-MIDIS - Main report
2012
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele geaardheid
Huidskleur
Werk
Onderwijs
Andere
Gezondheid
Huisvesting
Justitie en politie
EU-MIDIS Data in Focus Report 4: politiecontroles en minderheden
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Justitie en politie
Discrimination and hate crime against Jews in EU Member States: experiences and perceptions of antisemitism - Tool data visualization
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Geloof / levensbeschouwing
Andere
The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010
2012
Geloof / levensbeschouwing
Andere
Geboren worden als Brusselaar: Perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars 2000-2012
2012
Nationaliteit
Gezondheid
De situatie van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst op de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest Territoriale benadering (2012)
2012
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Waardering van knowhow, competenties en talenten van migrantenvrouwen en vrouwen van buitenlandse afkomst in Vlaanderen, Wallonië en Brussel
2012
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Onderwijs
Andere
Kansengroepen in Kaart. Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt - 2e editie
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Oost-Vlaamse woonwagenbewoners tellen (we) mee
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Huisvesting
Bevraging Brussels werkveld. Toegang doelgroepen met migratie-achtergrond tot gezondheidszorg en zorgberoepen
2012
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere raciale criteria
Werk
Gezondheid