Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

15 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Leerlingenkenmerken basis- en secundair onderwijs
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Actiris - View.Brussels: Gegevensportaal, basisstatistieken en detailtabellen werkloosheid
2023
Nationaliteit
Werk
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) Vlaanderen
2021
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Statistieken: Personeel betaald door de FOD Justitie als bedienaar of afgevaardigde
2023
Geloof / levensbeschouwing
Demografische gegevens (geen domein)
De invloed van school- en systeemkenmerken op (on)gelijke onderwijsuitkomsten naar sociale herkomst en thuistaal: vergelijkende analyse op PISA 2015
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Onderwijs
Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey)
2022
Nationaliteit
Huidskleur
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Justitie en politie
Ander domein
Cijfers over integratie 2011. Beschikbaarheid en bespreking van cijfers over de positie van personen van vreemde herkomst in Vlaanderen
2011
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Bevraging van personen met een handicap over de naleving van hun rechten
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Justitie en politie
Media
Ander domein
HIS - Gezondheidsenquête
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Werk
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
FamiStat - Statistiekportaal van FAMIFED
2019
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Ander domein
Discriminatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid op de huurwoningmarkt in Mechelen
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Huisvesting en woonsituatie
Ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in België
2020
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Gezondheidstoestand
Gezondheid en welzijn
Rapport annuel 2022 - FFSB
2022
Handicap
Demografische gegevens (geen domein)
Combien de personnes utilisent notre langue des signes ?
2021
Handicap
Demografische gegevens (geen domein)
Barometer Samenleven
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Ander domein