Ga verder naar de inhoud

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België

Wil je meer weten over discriminatie en (on)gelijkheid in België? In de onderstaande databank kan je zoeken naar alle bestaande data in België over vier groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken
  • handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken

Deze data hub is het resultaat van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Een aanvulling?

Een nieuwe gegevensbron melden?
Een opmerking over een van de onderstaande bronnen?
Een vraag over deze data hub?

Databronnen filteren

Criteria

Domeinen

Zoektermen ingeven

14 databronnen gevonden
Naam databron
Jaar
Criteria
Domeinen
Talen
Y a-t-il une 'question Rom' en Belgique?
2014
Nationaliteit
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Armoede en levensstandaard
Ander domein
Le rapport à l’école et aux savoirs des familles d’origine immigrée. Liens avec la réussite scolaire des jeunes
2013
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Onderwijs
RICE 2021: Rainbow Index of Churches in Europe 2020
2021
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Ander domein
European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE)
2020
Handicap
Onderwijs
Participatie en kwaliteit van leven bij personen met een handicap of beperking. Pilootstudie: stad Gent
2017
Handicap
Werk
Gezondheid en welzijn
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Ander domein
Inclusion des travailleurs avec un handicap mental dans le circuit économique « classique »
2016
Handicap
Werk
Recherche sur l'inclusion d'enfants en situation de handicap dans les milieux d'accueil bruxellois agréés par l'ONE
2012
Handicap
Onderwijs
Ander domein
Etude sur les formules de logement inclusif pour les personnes avec un handicap en Wallonie et à Bruxelles
2016
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Quel horizon pour les travailleurs dits "faibles" en ETA ?
2016
Handicap
Werk
De Scholierenstem: Onderzoeksrapport
2023
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Geloof / levensbeschouwing
Seksuele oriëntatie
Genderidentiteit
Handicap
Onderwijs
Ander domein
Handicap – Identification des besoins des usagers et actions prioritaires
2020
Handicap
Werk
Onderwijs
Gezondheid en welzijn
Huisvesting en woonsituatie
Mobiliteit en transport
Digitalisering
Inclusieve woonondersteuning voor mensen met een beperking in Vlaanderen en Brussel
2016
Handicap
Huisvesting en woonsituatie
Onderzoek IDEWE: 41% ervaart matige tot lage inclusie op de werkvloer
2022
Etnische origine / migratieachtergrond / afkomst / andere 'raciale' criteria
Handicap
Werk
Inclusiespiegel Vlaanderen 2016: Foto en evolutie van de deelname van personen met een beperking aan de samenleving
2016
Handicap
Werk
Onderwijs
Armoede en levensstandaard
Huisvesting en woonsituatie
Digitalisering
Ander domein