Continuer vers le contenu

Données sur l’(in)égalité et la discrimination en Belgique

Vous voulez en savoir plus sur la discrimination et l’(in)égalité en Belgique ? Dans la banque de données ci-dessous, vous trouvez des données belges sur trois groupes de critères de discrimination :

  • les critères dits 'raciaux'
  • les convictions religieuses ou philosophiques
  • l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles

Ce « datahub » est le résultat du projet Improving equality data collection in Belgium (IEDCB).

Vous voulez contribuer ?

Une nouvelle source de données belge à ajouter ?
Une remarque sur une source de données existante ?
Une question à propos de cette base de données ?

Filtrer les sources de données

Critères

Domaines

Un total de 363 éléments a été trouvés Affichage de 363 éléments sur la page 10 parmi 15 pages.
Nom de la source de données
Années
Critères
Domaines
Langues
Spreekbuis van hun gemeenschap? Een onderzoek naar de thema’s waarin politici uit etnisch-culturele minderheidsgroepen op de Vlaamse televisiejournaals aan bod komen
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Média
Worden we overspoeld door immigratie(nieuws)? Een onderzoek naar de berichtgeving over immigratie in de Vlaamse televisiejournaals
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Média
Autre
Record aantal nieuwe aanmeldingen bij Centrum voor Seksuologie en Gender aan het UZ Gent
2015
Identité de genre
Autre
Dienstencheques: subsidiëren om te discrimineren?
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Emploi
Vakantie mogelijk maken voor iedere Vlaming. Een participatief onderzoek van Steunpunt Vakantieparticipatie
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Convictions religieuses / philosophiques
Autre
Speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel: een onderzoek bij kinderen, begeleiding en verantwoordelijken
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Convictions religieuses / philosophiques
Autre
ONE: Rapport de la Banque de Données Médico-Sociales. Numéro 1 : Regard sur le Brabant Wallon
2015
Nationalité
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Santé
ONE: Rapport de la Banque de Données Médico-Sociales 2015
2015
Nationalité
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Santé
Oncologische zorgverleners in multicultureel Vlaanderen: ervaringen, perceptie en attitude van zorgverleners: bevindingen met aanbevelingen voor de oncologische zorg
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Santé
Rapport: Woonsituatie van personen met een migratieachtergrond in Vlaanderen
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Logement
Participatiesurvey: Participatie in Vlaanderen 1 - Basisgegevens van de Participatiesurvey & Participatie in Vlaanderen 2 - Eerste analyses van de Participatiesurvey
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Convictions religieuses / philosophiques
Emploi
Média
Autre
De Vlaming over de VRT. Publieksbevraging 2015
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Convictions religieuses / philosophiques
Média
Binnenlandse uitwijking uit Brussel wordt kleurrijker
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Autre
Bijna 1 op 5 Vlamingen is van buitenlandse herkomst
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Emploi
Autre
Etude sur la violence intrafamiliale et la violence cojugale basée sur l'enquête de santé 2013
2015
Nationalité
Autre
Gezinnen in transitie - De invloed van een transgender ouder op het algemeen welzijn van het kind
2015
Identité de genre
Expression de genre
Santé
Autre
Gezinnen in de stad: De gezins- en kindvriendelijkheid van onze centrumsteden in kaart
2015
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Logement
Geweldervaringen van transgender personen in België
2015
Orientation sexuelle
Identité de genre
Expression de genre
Caractéristiques sexuelles
Emploi
Enseignement
Santé
Justice et police
Autre
Etude de l'image et de la représentation des jeunes dans la presse quotidienne belge francophone
2015
Couleur de peau
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Média
The European Union and Roma – Factsheet Belgium
2014
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Autre
Gent in Cijfers 2014: Gent gezien door Gentenaars, 4e editie Leefbaarheidsmonitor
2014
Nationalité
Couleur de peau
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Convictions religieuses / philosophiques
Orientation sexuelle
Emploi
Enseignement
Logement
Autre
Baromètre de la diversité Logement
2014
Nationalité
Couleur de peau
Origine etnique / historique migratoire / ascendance / autres critères raciaux
Convictions religieuses / philosophiques
Orientation sexuelle
Logement
Being Trans in the European Union. Comparative analysis of EU LGBT survey data
2015
Orientation sexuelle
Identité de genre
Expression de genre
Emploi
Enseignement
Santé
Justice et police
Autre
Enquête sur la Qualité de l’Habitat en Wallonie - Résultats clés
2014
Nationalité
Logement
Geweld tegenover holebi's - een online survey over ervaringen met holebigeweld in Vlaanderen en de nasleep ervan (tweede tussentijds rapport)
2014
Orientation sexuelle
Identité de genre
Expression de genre
Caractéristiques sexuelles
Emploi
Enseignement
Santé
Justice et police
Autre